Andere soorten vloeren leggen

 

De rest van de geprefabriceerde vloeren wordt vrijwel altijd vastgelegd. In deze paragraaf wordt alleen aangegeven op welke punten de legwijzen afwijken van wat hiervoor is behandeld.

 

Systeemvloer leggen

 

Plaatjes die voorgelijmd zijn worden diagonaal op een ondervloer gelegd. Daarop worden de tapisstroken gelegd. Die zijn ook al voorgelijmd.

 

Gelaagd parket leggen

 

Je kunt gelaagd parket rechtstreeks verlijmen. Dit kan echter alleen als de ondervloer goed is. Op een houten vloer moet je eerst een vlakke tussenvloer aanbrengen. Na het leggen van de tussenvloer moet je deze vloer na schuren en afwerken. De zwelruimte rondom in minimaal 10 mm.

 

De kopse ontmoetingen moeten onregelmatig en minimaal 1,5 x de breedte van het te leggen deel verspringen. Het meest ideaal is ongeveer de halve lengte van de strook. Dit verhoogt de stevigheid van het gelaagd parket.

 

Samengevoegde vloerdelen leggen

 

Je kunt samengevoegde vloerdelen eventueel ook zwevend leggen, Je moet dan onder de vloerdelen een vochtwerende onderlaag leggen. Dat is folie en/of een tussenvloer ( je hoeft geen folie te gebruiken als er aan de tussenvloer al een folie zit).

 

Als je de vloerdelen zwevend wilt leggen, bijvoorbeeld als je een stenen ondervloer hebt, moet je speciale hulpmiddelen gebruiken.

 

Metalen clips           Deze hulpmiddelen zijn metalen clips. De clips zijn verkrijgbaar met een verschillend  aantal gaatjes.

 

Bij het gebruiken van clips moet je de clips van de eerste en laatste twee rijen stroken om de 400 mm plaatsen. De clips van de overige stroken plaats je om de 700 mm.

 

Let erop dat de buitenste clips niet verder dan 80 mm van de kopse wand zitten. Als je een grotere afstand neemt, krijgt het hout teveel kans om te gaan zwellen.

 

Je moet de kopse kanten van de prefab vloerdelen lijmen. Deze naden moeten in wild verband, dus onregelmatig, in ieder geval 300 mm ten opzichte van elkaar verspringen.

 

Bij prefab vloerdelen die direct vast worden gelegd op een steenachtige ondervloer moet je eerst een tussenlaag van broodjes aanbrengen. Deze worden vol verlijmd.

Op een houten ondervloer moet je de prefab vloerdelen lijmen en blind vernagelen.

 

Voorgeschuurd mozaïekparket leggen

 

Als je voorgeschuurd mozaïekparket op een zandcement dekvloer legt, moet je het verlijmen.

 

Bij een houten ondervloer breng j eerst een vlakke tussenvloer aan die je ook verlijmt. Na het leggen moet je de vloer naschuren en de laatste oppervlaktebehandeling geven.