Controle van de cementdekvloer  Vlakheid Voor de controle van de vlakheid van de cementdekvloer  geldt in principe: hoe kleiner de vloerdelen die gelegd moeten worden, hoe vlakker de cementdekvloer .

Onder klein worden vloerdelen van maximaal 35 cm lengte verstaan. Ook dient de cementdekvloer  in principe vlakker te zijn als het parket verlijmd wordt en niet zwevend wordt gelegd. Egaliseren en hoogteverschillen Indien de cementdekvloer  hoogteverschillen heeft, dienen deze geëgaliseerd te worden. Dit kan met een egaliseermiddel of met een houtachtige tussenvloer, zoals spaanplaat of multiplex. Na de egalisering mogen de volgende maximale hoogteverschillen blijven bestaan: Hierboven staan de maximale hoogteverschillen. Van dit schema dient te worden afgeweken indien in deze legvoorschriften andere eisen vermeld staan voor een specifieke vloer. Locatie van de metingen De gehele vloer moet worden gecontroleerd op hoogteverschillen

Kom naar de fabriek
Neem contact op met Bebo Parket