De laatste jaren worden fermacellvloeren veelvuldig toegepast in de renovatiebouw, omdat deze vloeren voldoen aan de geluidsreductie-eisen in appartementen. Deze vloeren hebben echter ook een aantal nadelen. Het oppervlakte van de fermacellvloer is zeer dicht. Dit kan hechting bemoeilijken. Bijzonderheden: De gehele fermacellvloer dient machinaal opgeruwd te worden met een polijstmachine korrel 24. Aansluitend moet het stof met een stofzuiger worden opgezogen (niet vegen of borstelen). Vocht mag zich niet in verbinding kunnen stellen met fermacellvloeren. Ook dient het stof voordat je gaat lijmen gebonden te worden. Daarom dient een fermacellvloer te allen tijde te worden voorzien van een primerlaag. Let op: Fermacellvloeren mogen nooit voorzien worden van een vochtscherm.

Verlijming kurk of parket op fermacellvloer

De verlijming van parket of kurk op een fermacellvloer dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met een PU-werkwijze. Voordat een parket- of kurkvloer wordt aangebracht, moet onderzocht worden of het totale oppervlakte mechanisch is opgeruwd en het stof is afgezogen. Indien aan deze eisen is voldaan, moet de primerlaag aangebracht worden en kan het parket of kurk met een watervrije lijm gelijmd worden. Voor de primerlaag kan gebruikgemaakt worden van Lecol PU-235 (minimaal 3 uur droogtijd). Voor spaanplaatbroodjes, mozaïekparket of de parketlaag dient gebruikgemaakt te worden van PU-225 of PU 230 of PU 260 (minimaal 24 uur droogtijd).

Kom naar de fabriek
Neem contact op met Bebo Parket