Na natuurlijke droging van het cement/anhydriet, dit duurt afhankelijk van de omstandigheden 4-6 weken, kan gestart wor­den met het opstoken. Dit opstookprotocol neemt 23 dagen in beslag.

Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C per dag, van 20°C tot 40°C. Na 5 dagen is de watertemperatuur 40°C. Verlaag nu de watertemperatuur in stappen van 5° per dag terug naar 20°C. Zet de vloerverwarming vijf dagen uit.

Verwarm opnieuw met stappen van 5°C per dag, van 20°C tot 40°C en terug in stappen van 5° per dag terug naar 20°C.

Check hierna het vochtgehalte van de zand/cement strijklaag. Deze mag maximaal 1,8% bedragen. Voor anhydriet is dit 0,3%.

Let op! Volgen van het opstookprotocol neemt zomaar 3 weken in beslag. Dit betekent dat een normale bouwvloer ca. 7-10 weken nodig heeft om voldoende te drogen voordat het parket gelegd kan worden.

VOOR EN TIJDENS HET AANBRENGEN VAN DE PARKETVLOER

  • De houten delen moeten volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier acclimatiseren, onder de gebruikelijke om­standigheden van de ruimte waar de vloer komt te liggen. Tijdens deze periode moet de temperatuur niet lager zijn dan 15°C en idealiter niet hoger dan 20°C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 50% en 65% liggen.
  • Zorg ervoor dat tijdens het aanbrengen van het parket de temperatuur van de werkvloer minimaal 15°C is. Dit moet ook tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijkmiddelen of een egalisatielaag.
  • Gebruik een lijm die volgens de fabrikant geschikt is voor vloerverwarming.

NA HET AANBRENGEN VAN DE PARKETVLOER

  • Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C tot de maximale watertemperatuur van 40°C, waarbij de tempera­tuur van de dekvloer nooit hoger mag zijn dan 28°C.
  • Pas geen nachtverlaging toe.

Neem het opstookprotocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat. Neem dus geen risico en informeer je klan­ten. Indien nodig moeten ze hun verhuisplanning aan op de omstandigheden aanpassen!

Let op(!)

Om condensvorming te voorkomen is het belangrijk dat de eigenaar van het pand een aantal dagen voordat de vloer gelegd gaat worden de vloerverwarming alvast aan zet.

Opstookprotocol voor natte vloerverwarming