Patronen leggen in parket

 

Het strokenpatroon recht leg je met parketstroken, planken of tapisparket. Je hebt al een smetlijn voor de eerst baan uitgezet. Je legt het patroon als volgt:

Leggen van de eerste baan

 • Plaats afstandsblokjes van 1 cm tegen de korte wanden. Plaats ze ongeveer op hoogte van de smetlijnen.
 • Verlijm de vloer voor de eerste paar stroken van de eerste baan
 • Plaats de stroken pas aan de smetlijn van de eerste baan. Parketstroken en planken plaats je met de beer paas aan de smetlijn.
 • Vernagel de eerste stroken. Bij parketstroken en planken drijf je de nagels in
 • De laatste strook van de eerste baan moet je tegen de korte wand pas zagen. Leg een strook naast de baan stroken die je hebt gelegd. Teken met een winkelhaak de gewenste lengte af. Zaag nu de strook netjes pas.
 • Verlijm de vloer voor de laatste strook van de eerste baan
 • Plaats de laatste strook pas aan de smetlijn
 • Vernagel de laatste strook van de eerste baan. Bij parketstroken en planken drijf je de nagels in

 Leggen van de volgende banen

 • Verplaats de afstandsblokjes een strookbreedte
 • Verlijm de vloer voor de volgende stroken
 • Plaats de stroken mooi pas aan de vorige rij. Gebruik de aanslagklos om de stroken mooi passend te leggen
 • Vernagel de stroken

Leggen van de laatste baan

 • Verplaats de afstandsblokjes een strookbreedte
 • Als je de laatste baan moet paszagen tegen de lange wand doe je het volgende:
 • Leg een strook ook precies pas op de één-na-laatste baan
 • Plaats hierop een maatstrook
 • Teken de strook als volgt af;
 • Teken genoeg stroken af om de laatste baan te leggen
 • Zaag de stroken pas op de tafelcirkelzaag
 • Verlijm de vloer voor de laatste baan
 • Plaats de stroken pas aan de één-na-laatste baan
 • Vernagel de stroken. Bij parketstroken en planken vernagel je de laatste baan van boven. Drijf deze nagel in

Strokenpatroon diagonaal

Het strokenpatroon diagonaal leg je met tapisparket. Je hebt geen smetlijn(en) uitgezet. Je begint met het leggen vanuit een haakse hoek. Het leggen gaat als volgt:

Leggen van de eerste banen

 • Plaats afstandsblokjes van 1 cm tegen de korte en lange wand in de haakse hoek van waaruit je de vloer legt
 • Verlijm de vloer voor de eerste zes banen
 • Zaag met een verstekzaag de hoekstrook onder twee hoeken van 45 graden. Zaag overige stroken onder hoeken van 45 granden, totdat je de eerste 6 banen van de vloer kunt leggen.
 • Plaats de eerste strook pas tegen de afstandsblokjes. De volgende stroken kun je pas tegen de vorige vaan aan leggen
 • Vernagel de stroken

Leggen van de volgende banen

 • Controleer na zes banen of de zijkanten van de vloer mooi evenwijdig lopen met de muren. Als dit voor een muur niet het geval is, moet je de hoek waaronder je de stroken zaagt aanpassen aan de afwijking. Dit kan je opmeten met een zweihaak
 • Verlijm de vloer voor de volgende 6 banen
 • Zaag de kantstroken
 • Verplaats de afstandsblokjes een strookbreedte
 • Plaats de hoekstroken pas tegen de afstandsblokjes en vorige banen. De overige stroken kun je pas leggen tegen vorige banen.
 • Vernagel de stroken
 • Herhaal bovenstaande totdat je de hele vloer gelegd hebt. Hou telkens rekening met de hoek waaronder he de hoekstroken zaagt.

 

Bourgognepatroon

Het Bourgognepatroon leg je met planken en tapisstroken. Je hebt al bepaald waar de eerste baan komt te liggen. Het leggen gaat als volgt:

Leggen van de vloer

Leg de Bourgognevloer precies zo als de parketvloer met het strokenpatroon recht. Je moet er wel op letten dat je verschillende breedtes naast elkaar legt. Onthoud dat je met iedere breedte ongeveer evenveel oppervlakte leggen. in de praktijk betekent dit dat je met parketdelen van 70 mm breed twee keer zoveel banen legt als met parketdelen van 140 mm breed.

 

Blokpatroon recht

Het blokpatroon recht leg je met tapisparket. Je legt het blok-patroon recht vanuit de ruimte. Je legt de vlokken evenwijdig aan de X-as naar korte wanden toe.

Leggen van de eerste rij met blokken

 • Plaats blok A;
 • Verlijm de vloer op positie A zoals aangegeven in onderstaan figuur
 • Plaats de stroken in de vorm van een blok. Zorg dat de stroken mooi pas de X- en Y-as liggen
 • Vernagel de stroken van blok A
 • Plaats een tweede blok links van blok A:
  • Verlijm de vloer links van blok A
  • Plaats de stroken 90 graden gedraaid ten opzichte van blok A. plaats het tweede blok links van blok A. zorg dat de stroken mooi pas aan de X-as liggen
  • Vernagel de stroken
 • Plaats een derde blok links van het tweede blok:
  • Verlijm de vloer
  • Plaats de stroken 90 graden gedraaid ten opzichte van het tweede blok. De richting van de stroken in het derde blok is gelijk aan de richting van de stroken in blok A. plaats het derde blok links van het tweede blok. Zorg dat de stroken mooi pas aan de X-as liggen
  • Vernagel de stroken
 • Herhaal de bovenstaande instructie totdat je de korte wand bereikt
 • Plaats kantstroken. Zaag de kantstroken eventueel pas op de manier zoals staat uitgebeeld in de figuren 6.6 en 6.7.

Leggen van de volgende rijen met blokken

 • Plaats blok B rechts van blok A. de stroken zijn 90 graden ten opzichte van blok A. zorg dat blok B mooi pas aan de X- en Y-as ligt
 • Plaats de rij blokken rechts van blok B totdat je de korte wand bereikt. Zorg dat de blokken mooi pas aan de X-as liggen. Zaag de kantstroken eventueel pas.
 • Patronen leggen in parket
Patronen leggen in parket

Patronen leggen in parket