Pteridospermae

Naast deze boomvarens vindt men talrijke Pteridospermae of zaadvarens. Ook bij deze kwamen in sommige gevallen hoge bomen voor. Een voorbeeld van een middelmatig hoge boom toont. Bij al deze groepen is er een groot verschil tussen de flora’s van de verschillende onderafdelingen van het Carboon. Wat Lepidodendron, Sigillaria en Calamites betreft, ligt het hoogtepunt van de ontwikkeling in het midden van het Boven-Carboon. In de jongere lagen is het aantal van de vertegenwoordigers van deze groepen zowel wat betreft het aantal van de soorten als dat van de individuelen veel geringer dan in het middelste gedeelte.

Wat varens en Pteridospermen betreft blijft wel het aantal vormen en individuen gedurende het gehele Boven-Carboon zeer groot, er is echter een grote variatie wat betreft geslachten en soorten. Geen van de soorten uit het oudste deel heeft tot in het jongste deel voortgeleefd. Deze variatie in de bestanddelen van de flora is derhalve van groot belang voor de studie van de stratigrafie, dus van de opeenvolging en eigenschappen van de verschillende lagen.

zijn deze bomen geschikt voor houten vloeren?