Laminaat voor vloerverwarming

Als het vertrek, waar een laminaat vloer komt te liggen, door middel van vloerverwarming verwarmd wordt, moet hier bij de aanschaf van de laminaat vloer al rekening mee gehouden worden. Op de verpakking van laminaat dat geschikt is voor vloerverwarming staat het volgende logo. Een vierkant met onderin een N die op zijn kant ligt in een zwart veld en daar boven drie pijlen, die opstijgende warmte verbeelden, in een wit veld. Van deze laminaat soorten is de houten kern van het laminaat zo dun mogelijk gehouden om de opstijgende warmte niet tegen te houden, terwijl ze ondertussen genoeg stevigheid behoud om stabiel te liggen. Ook het andere materiaal waar laminaat uit bestaat heeft goede warmtegeleidende eigenschappen. Het is van groot belang dat de pakken laminaat ruim de tijd hebben om te acclimatiseren in het vertrek waar ze uiteindelijk komen te liggen. Dit vertrek moet verwarmd en droog zijn, maar de vloerverwarming is uit. Als het laminaat eenmaal ligt moet het op temperatuur brengen van de vloerverwarming heel langzaam gebeuren. De eerste week op de laagste stand en dan langzaam opvoeren naar een hogere stand. Liefst niet hoger dan acht en twintig graden.  Hierna langzaam afkoelen en weer opwarmen. Dit zorgt ervoor dat de vloer “went” aan de temperatuurschommelingen, en voorkomt al te hevig krimpen of uitzetten.