Overgang laminaat naar tegels

Als laminaat dat gelegd is grenst aan een tegelvloer is er waarschijnlijk verschil in hoogte onderling. Ook is er voor de laminaat vloer een uitzet voeg langs de tegelvloer nodig. Om het hoogteverschil te overbruggen en de uitzet voeg te bedekken kan een overgangsprofiel over de open naad geplaatst worden. Op deze manier kan de ruimte die de vloer nodig heeft om eventueel te krimpen of uit te zetten bedekt worden. Ook is het hoogteverschil schuin aflopend afgewerkt, zodat er geen scherpe hoeken zijn waar men zich aan kan stoten.

 

Laminaat door leggen naar andere kamer

Laminaat doorgelegd in verschillende kamers geeft een ruime, rustige en luxe uitstraling. Toch moet er terdege rekening gehouden worden met de typische eigenschappen van laminaat. Namelijk het reageren op [ lucht ] vochtigheid en grote temperatuur verschillen door het uitzetten of juist krimpen van de laminaat vloer. Om deze reden is er een uitzetvoeg vrijgehouden langs de muren rondom. Als de laminaat vloer wordt door gelegd naar een andere kamer wordt deze voeg bij de overgang van de ene kamer naar de andere onderbroken, en kan de laminaat vloer op dit punt haar spanning niet kwijt, en zal ze bol gaan staan. Laminaat kan een overbrugging van ongeveer tien meter aan. Is de aaneengesloten lengte meer, dan is een onderbreking met een zogenaamde dilatatie voeg nodig. Als het om twee verschillende kamers gaat is het het mooiste deze voeg recht onder een deur te laten lopen. De open naad kan afgewerkt worden met een, bij de vloer bijpassende, dilatatie profiel. Als de deur gesloten is is ze niet te zien, bij een geopende deur valt ze nauwelijks op

 

Laminaat komt naar boven

De oorzaak dat laminaat naar boven komt is spanning op de laminaat delen die niet bij de uitzet voeg weg kan. Laminaat bestaat voor negentig procent uit een natuurproduct, namelijk hout. Onder invloed van vocht werkt hout. Het gaat iets uitzetten. Bij een laminaat deel is dat misschien twee millimeter, nauwelijks zichtbaar, maar op een hele vloer is het al gauw een centimeter. Als de uitzet voeg dan maar vijf millimeter is komt de laminaat vloer klem te zitten tussen de muren en kozijnen en gaat ze bol staan. Vocht werende folie onder de [ onder ] vloer en een voldoende ruime uitzet voeg voorkomen dit probleem van bol gaan staan van de vloer. Let ook op dat er ruimte bij deurkozijnen en verwarmingsbuizen vrij wordt gelaten. Als de vloer al bol is komen te staan moeten de plinten verwijderd worden. Dan kan er iets van het laminaat weg gesneden of gebeiteld worden zodat er een nieuwe uitzet voeg ontstaat. Het is verstandig de vloer een week te laten rusten voordat de plinten teruggeplaatst worden. Voor de open rand langs verwarmingsbuizen bestaan rozetten die voor een mooie afwerking zorgen. Als alles goed is gebeurd zal de vloer nu weer vlak liggen.