Reparatie houten vloeren en laminaat

 

Kleine beschadigingen

Kleine plaatselijke beschadigingen, zoals een kras of een put, kun je vaak wegwerken met een pasta. Deze pasta’s zijn verkrijgbaar in een kneedbare vorm of een harde vorm. Je kunt de pasta met een verwarmd mesje in de beschadigde plek aanbrengen. Voordat je de te behandelde plek met pasta vult, moet je eerst lak en/ of vuilresten weghalen. Anders hecht de pasta niet. Om krassen weg te werken kun je som stiften gebruiken. Die zijn er ook in allerlei kleuren, zodat er altijd wel een passende kleur is.

Grotere beschadigingen

Gaat het om een grotere beschadiging, dan helpt een pasta vaak niet. Je kunt dan het beste een heel  prefabdeel vervangen. Bij  lamelparket kun je ook alleen strookjes vervangen.

Lamelparket vloerdeel vervangen 

Gebruik een handcirkelzaag voor het vervangen van een prefab vloerdeel. Stel de zaag in op de dikte van het deel dat je wilt zagen. Zaag daarna het prefabdeel aan alle kanten in, tot ongeveer 10 mm vóór de mesgroefverbinding. Het binnenste gedeelte ligt nu los (1). Tik met een scherpe beitel de laatste, niet/gezaagde centimeters in (2). Sla nu met een beitel voorzichtig de randen naar het midden toe los (3) en haal de randen eruit. Schrap of schuur daarna de messen en groeven voorzichtig schoon. Neem vervolgens het nieuwe deel. Kort daarbij aan de onderkant de groefzijden ongeveer voor de helft tot driekwart in (4). Gebruik hiervoor een cirkelzaag. Verwijder daarna het afval en stofzuig alles grondig. Lijm de groeven rondom. Plaats nu het nieuwe deel met de messen in de ingelijmde groeven van het naastliggende deel. Tik met een hamer en een klosje daarna het deel voorzichtig op zijn plaats, totdat de ingekorte groef over het mes klikt. Verwijder eventuele lijmresten.

Strookje vervangen

Een andere methode bij lamelparket is het vervangen van een beschadigd strookje in een lameldeel. Snijd eerst de naden in van het strookje dat je wil vervangen. Hierdoor verbreek je de lakverbinding. Pak daarna een bovenfrees en stel die op de juiste diepte in. Frees vervolgens het grootste gedeelte van het strookje weg. Steek de rest weg met een beitel. Reinig vervolgens de vrijgekomen tussenlaag en de randen rondom. Het reinigen van de tussenlaag en de randen is belangrijk omdat er stof- en houtresten liggen. Deze veroorzaken hoogteverschillen. Ook geven ze hechtingsproblemen met de lijm. Maak een nieuwe strook precies op maat. Dit kan een apart geleverd strookje zijn of een strook die je van een bestaande lamel afhaalt. Lijm de tussenlaaf vervolgens in. Leg het strookje erin en verzwaar het, zodat het goed kan drogen. Schuur met een kantenschuurmachine het deel eventueel nog eens als alles gedroogd is. Stofzuig daarna het prefab vloerdeel. Stop eventuele naadjes met pasta of met schuurstof dat je met voegenkit vermengt. Schuur alles nog eens fijn na en lak de delen die bij het schuren zijn geraakt.

Bij lamelparket kun je een beschadigd strookje vervangen. Waarom is het belangrijk om na het verwijderen van het beschadigde strookje de tussenlaag en de randen goed te reinigen?

 Onderhoud van houten vloeren en laminaat

Als je vloeren niet goed onderhoudt, gaan ze niet zo lang mee. Er zijn drie soorten onderhoud:

  • Preventief onderhoud
  • Regelmatig onderhoud
  • Groot onderhoud

Preventief onderhoud is het onderhoud dat je pleegt om te voorkomen dat een vloer beschadigt en vuil wordt. Je kunt op verschillende manieren preventief onderhoud plegen, onder meer door:

  • Het vocht in de ruimte goed te reguleren
  • Matten bij de buitendeur te leggen
  • Viltjes onder stoel- en tafelpoten te plakken
  • Geen poreuze plantenpotten op de vloer te zetten
  • Zware voorwerpen te verzetten in plaats van te verschuiven
  • Niet met naaldhakken op de vloer te lopen

 

Het regelmatig onderhoud bestaat uit het dagelijks stofzuigen en de vloer eventueel met een vochtige doek schoonmaken. Bij laminaat wordt verder een speciaal laminaat-cleaner gebruikt. Bij de geprefabriceerde vloeren hangt het onderhoudsmiddel af bij de manier waarop het parket is afgewerkt: met lak, was of olie.

Groot onderhoud is het opknappen van de hele vloer. Dit wordt besproken in het boek Parketvloeren (deelkwalificatie 270 ) leggen.

Kleine beschadigingen kun je wegwerken met een pasta. Bij een grotere beschadiging kun je het beste een heel prefabdeel vervangen. Bij lamelparket kun je ook alleen strookjes vervangen.