Wanneer gaat laminaat bol staan

De reden dat laminaat bol gaat staan zijn vocht en te weinig ruimte. Laminaat heeft een kern van hout. Dit is een natuurproduct dat reageert op vocht. Vocht zorgt ervoor dat het laminaat uitzet, dus groter wordt. Het is zo weinig dat bij een enkele plank het niet is te zien, maar op een hele vloer kan het zomaar een ruime centimeter schelen. Laminaat reageert niet alleen op plassen water of ander vocht, maar ook op de onzichtbare luchtvochtigheid. Meestal is deze luchtvochtigheid de reden van het bol gaan staan van de laminaat vloer. De vloer is overal even vochtig geworden en zo gelijkmatig uitgezet. Daar waar het laminaat geen ruimte heeft en tegen de muur klemt gaat de vloer bol staan. De oplossing komt van twee kanten. Door laminaat, dat vaak uit een droge opslag van de leverancier komt, eerst een paar dagen in het vertrek waar het komt te liggen te laten wennen. Dit heet acclimatiseren. Als het laminaat de luchtvochtigheid heeft aangenomen van de omgeving, zal na het leggen dit probleem niet meer voorkomen. Voor al niet als de laminaat vloer gelegd is met de voor geschreven vrije ruimte van anderhalf centimeter tussen de vloer en de muur. Dit is meteen de tweede oplossing. Bij een laminaat vloer die al bol staat kunnen voorzichtig de plinten verwijderd worden. Daar waar het laminaat tegen de muren klemt moet er ruimte gemaakt worden door het te veel aan laminaat weg te zagen, snijden. Na een paar dagen zal de vloer weer vlak liggen en kunnen de plinten teruggeplaatst worden.

Wanneer is laminaat uitgewerkt

Het krimpen en uitzetten van laminaat is een reactie op vocht. Zo veranderlijk als het weer is, is de luchtvochtigheid ook. In dat opzicht is het laminaat nooit uitgewerkt en is een ruimte van anderhalve centimeter tussen de vloer en het laminaat altijd nodig. De grote verschillen in uitzetten en krimpen zijn voorbij als het laminaat zich heeft aangepast aan de omgeving. In een al langer bewoond huis is dat sneller dan bij nieuwbouw waar er sprake is van [veel] bouwvocht. Ook een nieuw aangebrachte deklaag om de ondergrond uit te vlakken, bevat veel vocht en kan ervoor zorgen dat de vloer nog een poos werkt. Het is niet vreemd dat het ruim een jaar duurt voor al het bouw vocht uit een huis verdwenen is. Voor een laminaat die eerst een paar dagen de tijd gehad heeft om te acclimatiseren, is ook een nieuwbouwwoning geen probleem. De uitzetvoeg onder de plint vangt, onzichtbaar, de verschillen door uitzetten en krimp op

Wanneer trekt laminaat krom

Kromgetrokken laminaat kan door verschillende oorzaken komen. Als het laminaat nog niet gelegd is, kan natuurlijk altijd een productiefout de oorzaak zijn. Daarom moet het laminaat ook steeds voor het leggen gecontroleerd worden. Een andere reden van kromtrekken kan zijn, het niet goed weg zetten van het laminaat. De pakken laminaat en de losse laminaat planken moeten altijd horizontaal en vlak worden vervoerd en opgeslagen. Zo kunnen ze niet vervormen. Goed acclimatiseren van het laminaat kan kromtrekken na het leggen voorkomen. Als er door lekkage water onder de vloer komt heeft dat ook kromtrekken tot gevolg. Door dat water naar het laagste punt loopt, kan de lekkage op een heel andere plaats zitten dan waar [in de eerste instantie] de vloer kromtrekt. Er zit niets anders op dan na dat het lek verholpen is, de vloer los te halen en er onder alles te drogen, ook de ondervloer. Een plas vocht dat op de vloer ligt, en niet snel genoeg is opgenomen, kan op die plaats het kromtrekken van laminaat veroorzaken. Het is het proberen waart er een zwaargewicht op te zetten en door verwarmen, ventileren en/ of vochtvreter te plaatsen het laminaat weer mooi vlak op te laten drogen.