Gedurende het Onder-Carboon bestond in vele gebieden een levendig vulkanisme. In zulke gevallen werd de flora door vulkanische uitwerpselen bedekt en soms uitstekend bewaard. Men kent uit zulke lagen vele planten, die verkiezeld zijn en haar opbouw tot in de kleinste details tonen. Aan de hand van dit materiaal kon men komen tot een uitvoerige beschrijving van varen groepen, die in het Onder-Carboon leefden en van groot belang zijn voor de kennis van de ontwikkeling van de oude vormen. Maar ook voor de kennis van de bomen uit het Onder-Carboon was dit fenomeen belangrijk. Op enkele plaatsen, o.a. in Schotland, bij Edinburgh, het eiland Arran, Burnt Island aan de Firth of Forth, heeft men de door valkanische as geconserveerde resten gevonden. In zulke gevallen heeft men de bouw van Lepidodendron-bomen kunnen bestuderen. Seward geeft (afb. 19) een beeld van zulk een vulkaanlandschap in Zuid-Schotland, waar een woud van Lepidodendron door de producten van de uitbarsting wordt verwoest.